ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุม คณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ.....ครั้งที่4/2560 เพื่อทราบ ความคืบหน้าการจัดทำรายงานการศึกษาแนวทางการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในประเทศไทย รายงานผลการประชุมย่อยร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ.......และพิจารณาสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ.... ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready