ผู้ตรวจราชการกสร.ประธานการปะชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการปะชุมคณะทำงานเพื่อติดตามและรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ในกลุ่มสินค้าประเภทกุ้งและปลา ครั้งที่1/2560เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯและการขอถอดสินค้าไทยออกจากบัญชีรายชื่อ ที่มีการปรับปรุงใหม่และตัวอย่างของประเทศที่มีความสามารถถอดสินค้าออกจากบัญชีรายชื่อได้ในปี ค.ศ.2016 ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ(action plan) การดำเนินการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้ากุ้งและปลาด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านการพัฒนามาตรฐานแรงงานและกฎหมายที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ.2560 และพิจารณาการจัดเตรียมข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานเพื่อขอถอดสินค้ากุ้งและปลา โดยมีหน่วยงานภาครัฐ  สมาคมกุ้งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 75 คน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready