รองอธิบดีกสร.เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติราชการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสัมมนาเพื่อกำหนดทิศทางการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนัก/กองและเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา แนวทางการดำเนินงานของกรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแนวทาง ซ่อม-เสริม-สร้าง ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ์ชั้น 1

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready