รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 3/2560

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 9.30 น.นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ 3/2560 เพื่อรับรองรายงานการประชุมและรับทราบผลการพิจารณาแผนบริหารการเสี่ยงกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปี งบประมาณ 2561ของคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานรวมทั้งพิจารณาแผนแม่บทสารสนเทศ แผนยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและปฏิบัติการของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจำปี 2561 โดยมีผู้บริหารกรมฯและผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready