ก.แรงงาน เสริมประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยฯ มุ่งลดอันตรายจากการทำงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

ก.แรงงาน เสริมประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยฯ มุ่งลดอันตรายจากการทำงาน

………………………………………………

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เสริมความรู้เทคนิควิชาการด้านความปลอดภัย ให้เครือข่ายความปลอดภัยแรงงานภาคเหนือ มุ่งลดปัญหาการประสบอันตรายในสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสเชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสเชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ วันที่ 18 กันยายน 2560 ว่า รัฐบาลตระหนักถึงปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลิตภาพและการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงได้ประกาศนโยบายระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ โดยมีแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญคือ การให้ความสำคัญในการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายและการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของลูกจ้าง ได้วางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติด้วยการส่งเสริมจัดตั้งและพัฒนาภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยแรงงาน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการการทำงานและบุคคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกับกสร.ในการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านเทคนิควิชาการด้านความปลอดภัยฯ ให้กับเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพและเทคนิคขั้นสูง จากสถานประกอบกิจการในเขตภาคเหนือรวม ๑๒๖ คน ให้สามารถดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่  18 กันยายน 2560 ข่าวที่  278/2560

นายพฤกษ์ พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (37329.pdf)37329.pdf 279 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready