รองอธิบดี กสร. ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์  รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการแรงงานสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์ สสค.ลำพูน ,นครราชสีมา , ชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา กิจกรรมใหม่ทดแทนกิจกรรมรณรงค์สร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง งบประมาณปี พ.ศ. 2562 และการวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินแนวโน้มด้านแรงงานสัมพันธ์ ปี 2561 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready