รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 10/2560

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นายอนุรักษ์ ทศรัตน์  รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ 10/2560 โดยมี นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงาน นางนิตยา อัยราวงศ์ ผู้อำนวยการกองนิติการ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการปรับเป้าหมายตัวชี้วัดตามกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำปีบัญชี 2560 และการจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย เดือนกันยายน 2560 รวม 5 ราย ได้แก่ ลูกจ้างของบริษัท บริติช – ไทยซินเทติคเท็กส์ไทล์ จำกัด , ลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัด มานุรักษ์ , ลูกจ้างของบริษัท ทุงคำ จำกัด , ลูกจ้างของบริษัท อเกรท ไลออน จำกัด และลูกจ้างงานก่อสร้างของนายสายชน นิยม   ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready