รองอธิบดี กสร. แสดงความยินดีกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัลรับรอง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แสดงความยินดีกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐  นางสาวสุมาณี ณอัมพร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนายสมหวัง หมอยาดีเลขานุการกรม เป็นตัวแทนกรมเข้าร่วมแสดงความยินดีกับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับรางวัลรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ.ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready