ผวจ.อุตรดิตถ์ มอบรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 27 กันยายน 2560 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนางทัดดาว  วงษ์ทัต  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้รับความกรุณาจากนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบรางวัลในวาระก่อนการประชุมกรมการจังหวัด จำนวน 2 รางวัล  ดังนี้  รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2560 จำนวน 1 แห่ง คือ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(เทสโก้ โลตัส สาขาอุตรดิตถ์)  และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2560 ระดับจังหวัด  จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ธกส.สาขาอุตรดิตถ์  ธกส.สาขาลับแล  ธกส.สาขาน้ำปาด  และ ธกส.สาขาพิชัย

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready