สสค.พิษณุโลก สังเกตการณ์อบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2560

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นายยุทธการ โอวาสิทธิ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าสังเกตการณ์การอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (การประชุมเชิงปฏิบัติการแผนฝึกซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพผู้ป่วย) โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นหน่วยฝึกฯ ณ บริษัท มายฮอส พิทอล จำกัด (โรงพยาบาลพิษณุโลก ฮอลพิทอล) ตั้งอยู่เลขที่ 262/55 ถนนบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าอบรมจำนวน 60 คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready