สสค.ยะลามอบเกียรติบัตรโรงงานสีขาวและใบรับรอง มยส.ประจำปี 2560

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 28 กันยายน 2560 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา นำโดยนายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สค.ยะลา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรโรงงานสีขาวจำนวน 20 แห่ง และมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประจำปี 2560 จำนวน 2 แห่ง อีกทั้งยังมอบใบรับรองต่ออายุใบรับรอง มยส.อีก 13 แห่ง รวมถึงมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับจังหวัดให้แก่ การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง)ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน 2560 โดยมี นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบวุฒิบัตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรียะลา ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดยะลา


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready