สสค.ลำพูน เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. นายเฉลิมพล กู้เกียรติ สวัสดิการและคุ้มครอง แรงงานจังหวัดลำพูน และนางทุมพร วีระสิงห์นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้า ร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น บริษัท ไออีซี แม่ทา แม่แตง จำกัด โดยมีสำนักงานเทศบาล เมืองลำพูน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยผู้ฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยมีการฝึกดับเพลิง 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเอ ประเภทบีประเภทซีและการประเมินผลการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพยหนีไฟเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาต

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready