สสค.ยโสธร ตรวจคุ้มครองแรงงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน/ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์/รณรงค์เผยแพร่เพื่อป้อง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 2-3 ตุลาคม 2560 นายธิติพันธ์ ไตรธนสมบัติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวสุจิตตรา เยาวราช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาวภัทรานิษฐ์ คงนิน นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตรวจคุ้มครองแรงงาน/ส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน/ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์/รณรงค์เผยแพร่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เขตอำเภอเมืองยโสธร จำนวน 11 แห่ง/ลูกจ้าง 126 คน ผลการตรวจสถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก/แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ไม่พบการใช้แรงงานบังคับ การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แต่อย่างใด


 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready