สสค.ร้อยเอ็ด จัดการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่ 1

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นางเจริญพิศ  เอกอุรุ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2560 ครั้งที่ 1เพื่อมอบนโยบายการบริหารงานและชี้แจงทิศทางการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2561 โดยจัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2561 และถ่ายทอดตัวชี้วัดร่วมของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน เน้นย้ำการตรวจแรงงาน โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึงงานด้านความปลอดภัยในการทำงานต้องลดสถิติลงร้อยละ 5 การส่งเสริม GLP ในสถานประกอบกิจการ งานด้านสวัสดิการแรงงานและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เพื่อดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready