รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 9.30 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืนหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ (การทำงานบนที่สูง) การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการทำงานเชิงรุกด้านความปลอดภัยในการทำงานของกสร.ในการขับเคลื่อนงานวาระแห่งชาติแรงงานปลอดภัยสุขภาพอนามัยดีและเป็นการขับเคลื่อนงาน Safety Thailand เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายกลไกประชารัฐเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนายจ้างลูกจ้างผู้ที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายมีการวางมาตรการในเชิงป้องกันและสร้างการรับรู้ให้เกิดจิตสำนึกในการทำงานด้วยความปลอดภัยและเป็นการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการทำงานอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ระดับเทคนิคขั้นสูง และผู้เกี่ยวข้องจากสถานประกอบกิจการใน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready