(กสว.)จัดประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 9/2560

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กองสวัสดิการแรงงาน โดยกลุ่มงานคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยมีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายอภิญญา สุจริตตานันท์) เป็นประธาน เพื่อพิจารณาคำร้องตามมาตรา 120 กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ ของลูกจ้างบริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน) จำนวน 8 คน

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready