สสค.อำนาจเจริญ ตรวจแรงงานคุ้มครองแรงงานผู้รับงานไปทำที่บ้าน (Homeworker)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญ..ตรวจแรงงานคุ้มครอง แรงงานผู้รับงานไปทำที่บ้าน (Homeworker) ตาม พรบ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553...
วันที่ 10 ตุลาคม 2560 สค.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายสมชาย พิเศษ และน.ส.อัจฉราพร บุญญา เจ้าพนักงานแรงงาน ดำนินการตรวจคุ้มครองแรงงานผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่กลุ่มเย็บผ้าบ้านน้ำซับ จำนวน 2 กลุ่มตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ มีสมาชิกรวม 11 คน รับผ้าจากผู้ว่าจ้างมาเย็บกางเกงวอร์ม ค่าจ้างตัวละ 10 บาท มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท/คน..สภาพการจ้างไม่มีปัญหาการจ่ายค่าจ้าง.และมีการเบิกค่าจ้างล่วงหน้า ได้..พนักงานตรวจแรงงานได้แนะความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง ฝุ่นผ้า อัคคีภัย..

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready