รองอธิบดี กสร. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ 13/2560 โดยมีนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายอภิญญาสุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน พร้อมด้วยกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง กรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม การประชุมมีสาระสำคัญ เช่น ให้ความเห็นชอบผลการประเมินองค์กรและผู้อำนวยการตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.ปี พ.ศ.2560 ความเห็นชอบข้อเสนอตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.ปี พ.ศ. 2561 เพื่อเจรจาคำรับรองกับ ก.พ.ร.และพิจารณาทบทวนการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทุกคณะ ณ ห้องประชุมสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ ชั้น 2 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready