รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สสค.ร้อยเอ็ด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.15 น. นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ หัวหน้าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุข ถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ยึดหลักธรรมาภิบาล นำนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม มาปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จในพื้นที่ส่งผลให้แระชาชนมีความสุขโดยทั่วกัน รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด


Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 193.0.6.135:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 200.3.14.10:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 196.216.2.20:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready