รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ สสค.ร้อยเอ็ด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.15 น. นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ หัวหน้าสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุข ถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ยึดหลักธรรมาภิบาล นำนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม มาปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จในพื้นที่ส่งผลให้แระชาชนมีความสุขโดยทั่วกัน รวมทั้งใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready