สสค.อำนาจเจริญ ตรวจแรงงานด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านความปลอดภัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 สค.อำนาจเจริญ มอบหมายให้ น.ส.ภารดี ทองวร นว.ชำนาญการ และน.ส.อัจฉราพร บุญญา เจ้าพนักงานแรงงาน ตรวจแรงงานด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านความปลอดภัยในการทำงานใน สปก. จำนวน 4 แห่ง ลูกจ้างรวม 19 คน ผลการตรวจพบว่า
1)นายจ้างปฏิบัติถูกต้องด้านคุ้มครองแรงงาน 4 แห่ง ไม่มีการใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
2) นายจ้างปฏิบัติถูกต้องด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3 แห่ง และปฏิบัติไม่ถูกต้อง 1 แห่ง เรื่องอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ได้ชี้แจงข้อกฎหมายให้นายจ้างได้รับทราบ และจะดำเนินการออกคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป
ทั้งนี้ได้ส่งเสริมให้นายจ้างจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่กฏหมายกำหนด และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดใน สปก..

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready