สสค.อำนาจเจริญ ตรวจความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

....สสค.อำนาจเจริญ..ตรวจความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง...
วันที่ 11 ตุลาคม 2560 สค.อำนาจเจริญ พร้อมด้วยนายสมชาย พิเศษ และนายพงศ์สวัสดิ์ คำมูลตรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ดำนินการตรวจความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรเขตพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ..ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ...ซึ่งจะได้ ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป..

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready