กสร. เตรียมจัดงาน “สตรีสากล 61” ชูแนวคิด “เศรษฐกิจดิจิทัล”

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตรียมจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2561 ชูแนวคิด “พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล”


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1/2560 ว่า กระทรวงแรงงานได้จัดงานวันสตรีสากลขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของแรงงานหญิง ร่วมมือร่วมใจที่จะช่วยกันดูแลคุ้มครองให้แรงงานหญิงได้ทำงานอย่างมีคุณค่า ตลอดจน    ยกย่องคุณค่าของสตรีทำงาน โดยในปีนี้ ได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ภายใต้แนวคิด “พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ โดยได้กราบทูลเชิญพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานและประทานโล่รางวัลแก่สตรีทำงานดีเด่น


นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า คณะกรรมการได้ประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ซึ่งการคัดเลือกสตรีดีเด่นในปีนี้จะให้ความสำคัญกับสตรีที่ทำงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัลด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยในปัจจุบัน โดยได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสรรหา คัดเลือก สตรีดีเด่นประจำปี 2561 และคณะทำงานอีก 8 คณะ เพื่อกำหนดประเภทของสตรีดีเด่น ประจำปี 2561 และเฟ้นหาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน รวมไปถึงจัดเตรียมงานดังกล่าวต่อไป


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ข่าวที่ 49/2561

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (38763.pdf)38763.pdf 254 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready