กสร. จ้างล่ามต่างด้าวเสริมทัพตรวจแรงงานศูนย์ PIPO

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งจ้างล่ามลงศูนย์ PIPO ให้ครบ 32 ศูนย์ฯ ใน 22 จังหวัดชายทะเล ช่วยลูกจ้างต่างด้าวเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย ป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเล


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (Port in Port Out Control Center : PIPO) จังหวัดสมุทรสาคร ของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคมที่ผ่านมา พบว่าผู้ประสานงานด้านภาษา หรือล่าม ประจำศูนย์ PIPO ยังมีไม่เพียงพอ เนื่องจากศูนย์ PIPO บางแห่งยังขาดล่ามมาปฏิบัติงานและบางแห่งมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของแรงงาน โดย กสร.ได้จัดจ้างล่ามเพื่อปฏิบัติการในศูนย์ PIPO ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายทะเลแล้ว 21 จังหวัด 30 ศูนย์ จาก 22 จังหวัด 32 ศูนย์ แต่ยังขาดศูนย์ปัตตานี ปราณบุรี ฉะเชิงเทรา ปากพนัง และศูนย์ประแสร์ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้เร่งจัดจ้างให้ครบโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึง


นายอนันต์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ประสานงานด้านภาษาหรือล่าม จะเข้าไปเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน ประจำศูนย์ PIPO โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างแรงงานต่างด้าวกับเจ้าหน้าที่ในการสื่อสารสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายและแนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ให้กับลูกจ้างต่างด้าวได้ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อช่วยลดช่องว่างด้านภาษาที่อาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์และเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับล่ามภาษาที่ต้องการได้แก่ ล่ามภาษาเมียนมา และภาษากัมพูชา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2246 8994 หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่ศูนย์ PIPO ตั้งอยู่
-----------------------------------------------


ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ข่าวที่ 50/2561

พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (38802.pdf)38802.pdf 107 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready