กสร. ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนให้นายจ้าง ลูกจ้างพร้อมรับมือ AI

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมในอนาคต เพิ่มผลิตภาพแรงงาน


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต  เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในอนาคตอันใกล้นี้มีการคาดการณ์ว่าจะมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เข้ามาใช้ในระบบอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนแรงงาน ทั้งนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและรูปแบบการจ้างแรงงาน และอาจส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งด้านแรงงานได้ ด้วยเหตุนี้ กสร. ได้ดำเนินการส่งเสริมโมเดลแรงงานสัมพันธ์ 4.0 ซึ่งเน้นการบริหารแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนายจ้างและลูกจ้างในการออกแบบสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน โดยต้องคำนึงถึงบริบทของการเปลี่ยนแปลงร่วมกัน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหาด้านแรงงานที่อาจเกิดขึ้น และเตรียมพร้อมการก้าวสู่ Thailand 4.0


นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า การแรงงานสัมพันธ์ที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างในสถานประกอบการ ส่งผลดีต่อการพัฒนาธุรกิจของนายจ้าง รวมถึงการลงทุนของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมา กสร. ได้ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนมาโดยตลอด และสำหรับในปีงบประมาณ 2561 ตั้งเป้าส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนให้กับสถานประกอบกิจการเพิ่มเติมอีก 1,342 แห่ง 185,480 คน


-----------------------------------------------

ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ข่าวที่ 51/2561

พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (38855.pdf)38855.pdf 117 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready