กสร. เปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30 น. นางวลัยพร เหล่าวานิช ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รุ่นที่ 1 พร้อมทั้งให้โอวาทและแนวทางในการปฏิบัติงานและมีวิทยากรจากกรมบัญชีกลางมาให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ไม่ผิดระเบียบของทางราชการ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทางภาคใต้และทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 120 คน ณ โรงแรมเอ็ม ทู เดอ บางกอก กรุงเทพ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready