รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ ช่วยราชการในตำแหน่งรองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ โดยมี นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดี กสร. นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน คณะกรรมการไตรภาคี ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. เพื่อทราบ คำร้องตามมาตรา ๑๒๐ ที่สามารถยุติโดยการประนีประนอม สถานประกอบกิจการ จำนวน ๑ แห่ง/ลูกจ้าง ๑ คน และ ๒. เพื่อพิจารณา คำร้องตามมาตรา ๑๒๐ สถานประกอบกิจการ จำนวน ๔ แห่ง/ลูกจ้าง ๑๖ คน    ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready