อธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการแะคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมกสร. ครั้งที่ 11/2560

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการแะคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมกสร. ครั้งที่ 11/2560 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สาระสำคัญประกอบด้วยการรับทราบผลการดำเนินการดำเนินงานของหน่วยงาน สถานการณ์แรงานด้านต่าง ๆ เป็นต้น ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready