อธิบดี กสร. ป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย หลักสูตรหัวหน้าผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทย พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ ทิศทางการดำเนินงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย โดยมี นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี้ยวกับงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย และสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ผ่านการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานแรงงานไทยมาแล้ว รวม ๒๘ คน รูปแบบการดำเนินการ เป็นการบรรยายทฤษฎี การแบ่งกลุ่มย่อย และการฝึกปฏิบัติ ณ  สถานประกอบกิจการในจังหวัดสมุทรสาคร ใช้ระยะเวลาการอบรม ๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready