รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกแบบมีส่วนร่วม” (Healthy and Safety Thailand) ครั้งที่ ๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สมาคมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน นายกสมาคมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย สาระสำคัญ คือ ๑. เพื่อทราบ การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและโครงการ “สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกแบบมีส่วนร่วม” และ ๒. พิจารณา การแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการโครงการ/หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ กระทรวงแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready