กสร. ชวนนายจ้างส่งออก ชูบทบาทรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล จับมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หนุนผู้ประกอบการส่งออกใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T MARK) จัดทำมาตรฐาน ชูบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ประกาศใช้มาตรฐานแรงงานไทย 8001-2553 (Thai Labour Standard 8001-2553 : TLS.8001-2553) และส่งเสริมให้นายจ้างนำไปปฏิบัติใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ทั้งนี้มาตรฐาน TLS.8001-2553 เป็นระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ครอบคลุมทั้งเรื่องสภาพการจ้างการทำงาน สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้นายสามารถบริหารงานแรงงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลิตภาพด้านแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอีกทางหนึ่งด้วย

 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อยกระดับ TLS.8001-2553 กสร.ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานสากล รวมทั้งได้ทำบันทึกข้อตกลงกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่จะใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (T MARK) จะต้องเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานแรงงานไทยหรือ TLS.8001-2553  ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบ TLS.8001-2553 แล้ว 1,125 แห่ง ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์กว่า 6 แสนคน สำหรับสถานประกอบกิจการที่สนใจขอการรับรอง TLS.8001-2553 ติดต่อได้ที่ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 7211 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 พื้นที่ หรือที่โทรศัพท์สายด่วน 1546

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ข่าวที่ 56/2561

พฤกษ์ พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (39022.pdf)39022.pdf 146 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready