รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหาร

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา10.00 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมานรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผ่านเกณฑ์ประเมินตามโครงการดังกล่าว จำนวน 174 แห่ง แบ่งเป็นระดับทอง จำนวน 118แห่ง ระดับเงิน จำนวน 37แห่ง และระดับทองแดง จำนวน 19แห่ง ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready