กสร.สัมมนาผู้บริหารทั่วประเทศ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมด้วยนายอภิญญา สุจริตตานันท์  นายทศพล  กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดี มอบนโยบายในการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด และมอบแนวทางในการปฏิบัติราชการให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกสร.เพื่อนำไปปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามโครงการสัมมนาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 บูรณาการร่วมกับโครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรมสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ในโอกาสดังกล่าว อธิบดีกสร. พร้อมด้วยผู้บริหาร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กสร. ได้ร่วมกันแสดงเจตนารมย์ในการต่อต้านการทุจริต ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready