กสร. เผยผลสอบนายจ้างก่อสร้างทำเนียบ ผิดกฎหมายความปลอดภัยจริง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว หลังนายจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารตึกบัญชาการ 1-2 ทำเนียบรัฐบาล รับยังไม่ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่าในวันนี้ (25 ธันวาคม 2560) พนักงานตรวจความปลอดภัยได้สอบข้อเท็จจริงนายจ้าง บริษัท กันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง จำกัด ซึ่งดำเนินการปรับปรุงอาคารตึกบัญชาการ 1-2 ในบริเวณทำเนียบรัฐบาล กรณีลูกจ้างตกจากนั่งร้านขณะปฏิบัติงานได้บาดเจ็บ ซึ่งนายจ้างยอมรับว่ายังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2551 คือไม่ได้จัดทําราวกั้นหรือรั้วกันตก ตาขาย สิ่งปดกั้น หรืออุปกรณป้องกันอื่นใด ที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อปองกันการพลัดตกของลูกจ้างหรือสิ่งของ และจัดให มีการใชสายหรือเชือกชวยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ หรือเครื่องปองกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันใหลูกจ้างใชในการทํางานเพื่อใหเกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ได้สั่งการให้พนักงานตรวจความปลอดภัยรวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายกับนายจ้างรายนี้ต่อไป


“ขอฝากเตือนไปยังนายจ้างที่มีลักษณะของการทำงานเช่นเดียวกันนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย นายจ้างที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัยสอบถามได้ที่  กองความปลอดภัยแรงงานโทรศัพท์ 0 2448 9128-39 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 10 พื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่โทรศัพท์สายด่วน 1546” อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าว

--------------------------------------------

ประจำวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ข่าวที่ 61

พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (39168.pdf)39168.pdf 99 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready