สสค.สิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.35 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ระดับท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี  ครั้งที่ 1/2560 วันที่  27 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมตะเพียนทอง สำนักงานเทศบาลเมืองบางระจัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี (นายสุทธา สายวาณิชย์) เป็นประธาน  มีคณะกรรมการขับเคลื่อน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand) ระดับท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 90 คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready