สสค.สกลนคร จัดอบรมโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 27 ธันวาคม 2560  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยนายดุสิต สระแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร จัดอบรมโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ ณ ห้องประชุมเทสรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังเก่า) ให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ในส่วนราชการ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 62 คน โดยมีนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการเปิดประชุม และได้เชิญทีมวิทยากรมาให้ความรู้จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟที่ได้รับการรับรองจากเทศบาลนครสกลนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการจำลองเหตุการณ์ การอพยพหนีไฟ พร้อมซ้อมฝึกดับเพลิง ในการดำเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการเป็นอย่างดียิ่ง

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready