สสค.ขอนแก่น ตรวจกำกับหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 27 ธ.ค.60 สค.ขอนแก่น มอบหมาย / นางพิศ ภิรมกิจ - นางวนิดา สัสดีไกรสร นว.แรงงานชำนาญการ

" ตรวจกำกับหน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ "เทศบาลนครขอนแก่น"

ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ ดังนี้

1) บจก.โฆษะโฮลดิ้ง (โรงแรมโฆษะ) ประเภทกิจการโรงแรม ลูกจ้างฝึกซ้อมฯ รวม 120 คน

2) หจก.ทออวนเดชาพานิช ประเภทกิจการผลิตแหอวน ลูกจ้างฝึกซ้อมฯ รวม 250 คน (สัญชาติเมียนม่า 30 คน)

ผลการฝึกซ้อมฯ ปฏิบัติถูกต้องตามหลัเกณฑ์

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready