ปลัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมและให้กำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ (๒๖ ธ.ค. ๖๐) นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมและให้กำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย  โดยได้ชื่นชมสำนักงานฯ มีความสะอาดตามกิจกรรม ๕ ส และ "สวนพอเพียง" โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางสำนักงานฯ ได้จัดสรรพื้นที่บริเวณรอบอาคาร ปลูกพืชผักสวนครัว ผลไม้ ต้นไม้ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีกิจกรรมร่วมกัน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready