สสค.สุโขทัย จัดประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ (Safety Thailand)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ (๒๗ ธ.ค. ๖๐) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย

๑) จัดการประชุมชี้แจง โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศ (Safety Thailand) เร่งรัดมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยง (อบรมชี้แจงสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงขนาดกลางและขนาดย่อม) จำนวน ๓๑ แห่ง  ๔๐  คน

๒) มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสถานประกอบกิจการที่ได้ระดับทองตามโครงการดังกล่าวในปี ๒๕๖๐ จำนวน ๒๗ แห่ง ณ ห้องประชุมโรงแรมศรีวิไล รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยนายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน และมอบใบเกียรติคุณดังกล่าวพร้อมชี้แจงนโยบาย และชี้แจ้งของขวัญปีใหม่ “๙ ชื่นบาน....แรงงานชื่นใจ" จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๐ คน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready