รมว.แรงงาน ส่งสารอวยพรปีใหม่นายจ้าง ลูกจ้าง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ส่งสารอวยพรปีใหม่ถึงนายจ้าง ลูกจ้าง ย้ำ ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ละทิ้งความขัดแย้ง ร่วมพัฒนาแรงงานไทย เน้นเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในทุกด้านสอดคล้องทิศทางการพัฒนาประเทศ

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ส่งสารอวยพรปีใหม่ถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ “กระทรวงแรงงานมีความมุ่งมั่นและมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการแรงงาน ซึ่งเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงเวลาปัจจุบันเป็นห้วงเวลาแห่งการปฏิรูปประเทศ ทุกฝ่ายต้อง ละทิ้ง ความขัดแย้ง และต้องร่วมมือกันทำงานอย่างทุ่มเท เสียสละ ซึ่งกระทรวงแรงงานได้กำหนดกรอบแนวทาง ในการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแรงงานไทยให้มีความก้าวหน้า มั่งคง และยั่งยืน

 

อธิบดีกสร. กล่าวต่อว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำการเพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ มีการคุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการ และให้บริการด้านแรงงานมีประสิทธิภาพต่อไป

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ข่าวที่ 64/2561

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (39259.pdf)39259.pdf 275 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready