สสค.ปัตตานี จัดประชุมชี้แจงการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จังหวัดปัตตานี จำนวน ๖๕ คน เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดทำ มยส. รวมถึงเพื่อให้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด และแนวทางการส่งต่อพนักงานผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามนโยบายรัฐบาลเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready