สสค.กาฬสินธุ์ ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันที่ 27 ธันวาคม 2560  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์
โดยนางนุชนาถ ปัญโญวัฒน์ สค.กาฬสินธุ์  จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการ
โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand) จังหวัดกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 1/2561  โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสนั่น  พงษ์อักษร  เป็นประธานการประชุม
มีหน่วยงานที่เป็นคณะทำงานเข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน และที่ประชุมมีมติดังนี้
1.การฝึกซัอมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ณ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  หรือที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ภายในเดือนมกราคม 2561
2. บูรณาการตรวจความปลอดภัยฯ ร่วมกัน ในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มแรงงานนอกระบบ  จำนวน  5 แห่ง 10 ครั้ง ลูกจ้าง 250 คน

 

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready