สสค.สกลนครจัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร โดยนายดุสิต  สระแก้ว สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย(Safety Thailand) ณ ห้องประชุมเทศรังสี ศาลากลางจังหวัดสกลนคร(หลังเก่า) โดยมีนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมติที่ประชุมให้คณะทำงานฯ ได้มีการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันออกตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์เร่งรัดกิจกรรมการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯเชิงรุกในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม และประธานได้มอบหมายให้ขยายผลการดำเนินงานไปสู่สถานประกอบกิจการอื่นๆต่อไปอีกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะทำงานทุกคนเป็นอย่างดี

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready