สสค.สุโขทัย ประชุมการติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ วันที่4

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันนี้ (๓๑ ธ.ค. ๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชื่น โต๊ะทรัพย์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายเอกยุทธ ศิริบุตร์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมศรีนคร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการประชุมสรุปผลปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีมาตรการดูแลป้องกันความปลอดภัยทางถนนอย่างเข้มข้น ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ - ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ภายใต้แนวคิด "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"มุ่งเน้นลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุ สรุปอุบัติเหตุทางรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยสรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสม ๓ วัน คือ
- อุบัติเหตุ จำนวน ๑๙ ครั้ง
- มีผู้เสียชีวิต จำนวน ๒ ราย
- มีผู้บาดเจ็บ จำนวน ๑๘ ราย

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready