ผู้ตรวจ กสร.เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสุธรรมาธิบดี ผู้อำนวยการมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี นางวลัยพร เหล่าวานิช ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีให้กับเด็กปฐมวัยที่ผ่านหลักสูตรการเตรียมความพร้อมระดับ ๓ และเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้ปกครอง จำนวน ๑๔๐ คน ณ ห้องประชุมศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready