รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา  ครั้งที่ 1/2561 มี นางสาวพรสิริ เฉลิมขวัญมงคล ผู้อำนวยการกลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ 1.เพื่อทราบ สรุปผลการดำเนินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2560 และ2.พิจารณา แผนการดำเนินกิจกรรม“สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2561/เอกสารประกอบการดำเนินกิจกรรม/ร่างคำสั่งคณะทำงานตรวจประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready