กสร. ห่วงลูกจ้างในกรุงเป็นอันตรายจากค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน แนะนายจ้างจัดอุปกรณ์คุ้มครอง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงลูกจ้างปฏิบัติงานพื้นที่โล่งแจ้งในกรุงเทพฯ ได้รับผลกระทบจากค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน แนะนายจ้างจัดหน้ากากกรองฝุ่นละอองให้ลูกจ้าง พร้อมกำชับให้สวมใส่ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานและระหว่างการเดินทาง

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครของกรมควบคุมมลพิษ พบว่ากลับมาเกินค่ามาตรฐาน  อีกครั้ง จากการตรวจวัดได้ระหว่าง 64 - 79 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินเกณฑ์มาตรฐานที่ 50 ไมโครกรัม  ต่อลูกบาศก์เมตร ในจำนวน 6 สถานี ได้แก่ เขตบางนา เขตวังทองหลาง ริมถนนพระราม 4 ริมถนนอินทรพิทักษ์ ริมถนนลาดพร้าว และริมถนนพญาไท และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกสถานี ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะกลุ่มลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานที่ต้องปฏิบัติงานภายนอกอาคารเป็นเวลานาน ๆ เช่น ลูกจ้างในงานก่อสร้าง งานในที่โล่งแจ้ง ลูกจ้างที่ต้องขับขี่ยานพาหนะ เป็นต้น จึงขอแนะนำให้นายจ้างและผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว รวมถึงให้การคุ้มครอง ดูแลลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการสูดดมฝุ่นละอองเพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง โดยจัดหน้ากากที่กรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ให้ลูกจ้าง และกำชับให้สวมใส่ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานรวมถึงระหว่างการเดินทางไปกลับจากที่พักและที่ทำงานด้วย

 

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า สำหรับลูกจ้าง ขอให้สวมใส่หน้ากากกรองฝุ่นละอองที่นายจ้างจัดให้ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและสุขภาพอนามัยที่ดีของลูกจ้างเอง

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 13 มีนาคม 2561 ข่าวที่ 114/2561

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (40802.pdf)40802.pdf 207 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready