รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในข้อมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ในการขยายผลการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง นโยบาย/แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทยและแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) โดยมี นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี สามารถนำไปขยายผลใช้ในกลุ่มสถานประกอบกิจการ หรือเครือข่ายการค้า โดยร่วมกันปรับปรุงสภาพการจ้าง สภาพการทำงานของลูกจ้างให้ดีขึ้น และสามารถพัฒนาเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยซึ่งจะทำให้เป็นที่ยอมรับของคู่ค้าต่อไป  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง สมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวม ๘๐ คน ใช้ระยะเวลาในการอบรม ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม ดิ แอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready