สสค.หนองคาย จัดโครงการขยายผลสถานประกอบกิจการต้นแบบ สู่สถานประกอบกิจการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 9 มีนาคม 2561 นายเกษมสันต์  เครือเจริญ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย จัดอบรมโครงการขยายผลสถานประกอบกิจการต้นแบบ สู่สถานประกอบกิจการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษหรือช่องทางผ่านแดนที่สำคัญ ด้านความปลอดภัย    ในการทำงานจังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยฯ เพื่อลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงาน ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนแก่นายจ้างในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย และเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการ Safety Thailand แก่ลูกจ้างบริษัทในเครือเจียงกรุ๊ป จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุม บริษัท เจียงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready