สสค.ศรีสะเกษ จัดงานวันสตรีสากล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 "พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย"

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 13 มีนาคม 2561  สสค.ศรีสะเกษ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สนง. พัฒนาชุมจังหวัด จัดงานวันสตรีสากล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 "พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย" กิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงพระธรรมเทศนา การแสดงพื้นบ้านของสตรี การอภิปรายหัวข้อ บทบาทของสตรีกับการขับเคลื่อนงานทางด้านสังคม การมอบรางวัลสตรีดีเด่นการจำหน่ายสินค้า OTOP มี องค์กรเครือข่ายสตรี เข้าร่วมงานจำนวน 500 คน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (นายธวัช สุระบาล) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready