สสค.นครนายก ตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจมาตรฐานเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงด้า

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางเพชรรัตน์ โสตถิโภคา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางนิภาภรณ์ สายสุวรรณ 
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นายบรรจง แก้วลอดหล้า นิติกรชำนาญการ และนายภาคภูมิ คำพิภาค นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
เข้าตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมการตรวจมาตรฐานเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัย อาชีวอนามัย
ของประเทศไทย (Safety Thailand) เร่งรัดมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยง(กิจกรรมที่1) 
1.บริษัท โตโยต้านครนายก จำกัด (องครักษ์) ตั้งอยู่เลขที่ 188 ม.9 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์จ.นครนายก
ประกอบกิจการศูนย์ซ่อมและจำหน่ายรถยนต์(โตโยต้า) มีลูกจ้างรวม 97 คน ชาย 71 คน หญิง 26 คน 
การตรวจประเมินบริษัทฯมีการดำเนินตามข้อกำหนดของกิจกรรมฯยังไม่ครบถ้วน คณะทำงานฯได้แนะนำให้ดำเนินการและจะตรวจติดตามผลอีกครั้ง

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready